Obnovení výuky

22.05.2020 10:00

Od 18.5.2020 byla obnovena výuka většiny kurzů podle upraveného rozvrhu hodin na květen-červen 2020

Žádáme všechny účastníky o přesně dodržování uvedených nových časů začátků a konců svých hodin, aby tím bylo zajištěno bezpečné střídání všech skupin a současně umožněno i provedení desinfekce prostor školy.

 
Výuka bude probíhat za dodržování přesně definovaných podmínek:
  • Všechny osoby se pohybují po budově s přiměřenou ochranou úst a dychacích cest. Pouze v době výukové hodiny/tréninku nejsou žáci a lektoři povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa).
  • Dítě, žák, účastník, může být osobně přítomný v prostorách školy pouze v době své vlastní výukové hodiny, a to pouze pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
  • Ostatní osoby (rodiče, sourozenci, doprovod), které se přímo nepodílí na výuce nebo neprovádějí uklid a desinfekci prostor mají vstup do výukových prostor školy a jejich zázemí zcela zakázán !
  • Rodiče (doprovod) předávají před a zpět po výuce přebírají děti na chodbě/schodišti před vstupními dveřmi, a to vždy za dodržování obecně předepsaných rozestupů. 
  • Používání šatny a koupelny není povoleno, žáci se musí dostavit na hodiny již v předepsaném tréninkovém oblečení.
  • WC vybavené desinfekčními prostředky bude v provozu. Žáci však mohou používat pouze své vlastní donesené ručníky. Dezinfekční prostředek na ruce bude k dispozici i na tanečním sále.
  • Nákup drobného občerstvení na recepci školy nebude možný, konzumace jakýchkoliv donesených potravin v prostorách školy je zakázana. Povolené jsou pouze lahve s vodou, které si žáci mohou přinést z domova. Čerpání vody do lahví v koupelně nebo na WC je zakázáno !      
  • Na hodinách bude vzdálenost mezi žáky a ostatními osobami, bude-li to vzhledem k choreografiím možné, zachovávána vždy nejméně 2 metry.
  • Po skončení každé výukové hodiny bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
Zpět

Vyhledávání

© 2008-2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode