Letní taneční tábor 2018

 

Máte rádi prima partu ?

Přijeďte mezi nás na týdenní prázdninový pobyt s tancem v krásném prostředí Beskyd !

Akce:     Letní taneční tábor 2018

Kdy:     29.7. - 5.8.2018

Kde:     Penzion Partyzán, Morávka

Za kolik:     4.000,- Kč

Cena zahrnuje:

ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, pronájem sálu, klubovny a hřiště, pohybovou průpravu, výukové hodiny street dance, show dance, základy standardních a latinsko-amerických tanců, hry, soutěže, další doprovodný program a vycházky do krásné okolní přírody u vodní nádrže Morávka.

POZOR – zálohu na pobyt ve výši 1.000,- Kč je nutné uhradit bankovním převodem na účet 1815412043/0800 nejpozději do 30.1.2018 !

   (VS = rodné číslo bez lomítka a úvodní nuly, SS = 1816)

Pobyt je možno uhradit též z FKSP.

Na příjemný týden se těší realizační tým Taneční školy Štefi a lektorka Jana

Pokyny pro účastníky    Obecné a storno podmínky    Prohlášení lékaře    Potvrzení bezinfekčnosti

Letní taneční soustředění 2017

Upozornění:

  1. Odesláním přihlášky na tábor zákonný zástupce dítěte potvrzuje, že se seznámil s programem a obsahem letního tábora, platebními a storno podmínkami a že s nimi souhlasí.
  2. Odesláním této přihlášky na tábor zákonný zástupce potvrzuje, že souhlasí s případným uveřejněním fotografií nebo videí z tábora v propagačních materiálech a na webových stránkách taneční školy.
  3. Odesláním přihlášky zákonný zástupce i účastník tábora současně berou na vědomí, že bez výslovného souhlasu hlavního trenéra není možné zveřejňovat videozáznamy z letního tábora, vystoupení, tréninků a akcí taneční školy na sociálních sítích a jiných veřejně přístupných médiích (Facebook, YouTube, osobní webové stránky, webové stránky třetích stran, sdílená datová úložiště apod.), mimo webové stránky taneční školy ŠTEFI. Toto platí i pro videozáznamy pořízené vlastními technickými prostředky (videokamery, tablety, mobilní telefony apod.), které obsahují celé nebo třeba jen části choreografií vytvořených taneční školou !
  4. Odesláním přihlášky dává zákonný zástupce souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k zákonným a organizačním účelům, a to na dobu nezbytně nutnou k zajištění provozu tábora (hromadné zajištění ubytování a stravování, podklady pro individuální zdravotnickou péči).

Závazná přihláška na letní tábor 2018

Letní taneční tábor TŠ Štefi 2018, 29.7. - 5.8.2018 Penzion Partyzán, Morávka

Vyhledávání

© 2008-2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode